Główny Inspektorat Sanitarny wydał właśnie oświadczenie, w którym informuje o wycofaniu chętnie kupowanej zupki chińskiej. Jeżeli macie ją w swojej kuchni, pod żadnym pozorem jej nie jedzcie. Produkt należy wyrzucić do kosza lub zwrócić do sklepu. O jaką konkretnie partię chodzi?

GIS wycofuje zupkę chińską

Jadacie czasami zupki chińskie? Koniecznie sprawdźcie, czy nie macie w swoim domu zupki Nongshim Shin Kimchi. W produkcie tym odkryto rakotwórczy tlenek etylenu. Nie jedzcie tej zupy – może ona zagrażać waszemu zdrowiu.

Szczegóły dotyczące produktu:

 • Nazwa produktu: Nongshim Shin Kimchi, 120 g
 • Data minimalnej trwałości: 19.05.2022
 • Producent: Nongshim Co.,LTD., 370 Shindaebang-Dong, 156-709 Seul
 • Kraj pochodzenia: Korea Południowa
 • Numer partii: TE21

GIS został poinformowany przez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o tym, że produkt natychmiast powinien być wycofany ze sklepów.

Zobacz także:

Co to jest tlenek etylenu?

Tlenek etylenu to wyjątkowo toksyczny i szkodliwy składnik. To łatwopalny, bezbarwny gaz, którego zapach przypomina eter.

Tlenek etylenu jest używany m.in. do produkcji:

 • rozpuszczalników
 • płynów zapobiegających zamarzaniu
 • detergentów
 • klejów
 • do produkcji oraz do sterylizacji sprzętu chirurgicznego w szpitalach

Kraje europejskie borykają się w ostatnim czasie z coraz większą liczbą wycofywanych produktów w związku z obecnością tlenku etylenu. Substancję tę po raz pierwszy odkryto we wrześniu 2020 r. w produktach z Indii zawierających nasiona sezamu.

Tlenek etylenu został użyty do zmniejszenia lub wyeliminowania skażenia mikrobiologicznego salmonellą. Stosowanie tlenku etylenu do dezynfekcji żywności jest zakazane w Europie.

Czym może grozić jedzenie żywności skażonej tlenkiem etylenu?

Tlenek etylenu ma działanie rakotwórcze i nie powinien znajdować się w żywności. Został sklasyfikowany w unijnym rozporządzeniu jako substancja 1B, co oznacza, że wykazuje ona mutagenność, tj. dużą zdolność do wywoływania mutacji szkodliwych komórek.

Tlenek etylenu:

 • zaburza płodność
 • może powodować bóle głowy
 • mdłości
 • wymioty
 • biegunkę
 • trudności w oddychaniu
 • oparzenia skóry

Źródło: GIS