Do ukraińskiego parlamentu, czyli Rady Najwyższej Ukrainy, trafił projekt mówiący o zakazie sprzedaży alkoholu i papierosów w sklepach spożywczych. Projekt ten czeka już tylko na przegłosowanie przez deputowanych.

W projekcie napisano, że sprzedaż win, piwa oraz pozostałych napojów alkoholowych, będzie możliwa tylko wyłącznie w sklepach monopolowych. To samo dotyczy wyrobów tytoniowych - papierosów, e-papierosów, płynów do e-papierosów oraz urządzeń do podgrzewania tytoniu, których w przyszłości nie można byłoby już kupić w zwykłych sklepach spożywczych. Sprzedawanie ich w sklepach spożywczych i innych miejscach, miałoby podlegać karze grzywny, która wynosiłaby w przybliżeniu ok. 3,4 tys. zł.

Zakaz reklam alkoholu

Na Ukrainie wprowadzono już kilka innych zakazów i obostrzeń dotyczących alkoholu. Przykładowo, w niektórych miastach sprzedaż alkoholu i papierosów jest zabroniona w godzinach nocnych. Jednak dla chcącego nic trudnego, ponieważ używki dostępne są wtedy w barach lub restauracjach. Ponadto, na Ukrainie obowiązuje zakaz emitowania reklam alkoholu i innych używek w godzinach 6:00-23:00.

Walka z alkoholizmem na Ukrainie

Alkoholizm to bardzo duży problem na Ukrainie. Jak wynika z szacunków, średnia roczna rejestrowana konsumpcja czystego alkoholu na mieszkańca wśród populacji w wieku 15 lat i więcej, wynosi około 5 litrów. Nierejestrowana konsumpcja alkoholu na mieszkańca w tej populacji jest jednak aż dwukrotnie wyższa (10,5 litra) i jest najwyższa wśród krajów europejskich. Ogólna konsumpcja alkoholu na Ukrainie plasuje się w czołówce wszystkich krajów na świecie tej niechlubnej listy.

Zobacz także:

Najczęściej z powodu zatrucia alkoholem, chorób oraz nadużyć spowodowanych piciem alkoholu, umierają osoby w wieku 15-49 lat. Ograniczenia w sprzedaży wysokoprocentowych trunków, miałyby zmniejszyć umieralność z powodu alkoholu i wprowadzić więcej ładu w ukraińskim społeczeństwie.

Czy na stacjach paliw w Polsce będzie zakaz sprzedaży alkoholu? Przeczytajcie.

Źródło: ncbi.nlm.nih.gov, wiadomoscihandlowe.pl