Warszawa zakazuje grillowania w większości stołecznych dzielnic. Ratusz jako powód podaje zbyt wysoki poziom zanieczyszczeń i dwutlenku węgla w powietrzu. Jak dotąd, nielegalny był jedynie grill na balkonie - teraz jednak ograniczenia zostały rozszerzone także na prywatne ogrody, plaże czy inne przestrzenie publiczne, które dopuszczały grillowanie na powietrzu.

Eksperci zbadali więc poziom szkodliwości poszczególnych rodzajów grilla. Najmniej szkodliwe okazały się być grille gazowe, gdzie obecność szkodliwego pyłu PM 2,5 była znacząco niższa niż przy korzystaniu z grilla na węgiel i brykiet. To właśnie te dwie metody opalania są najbardziej szkodliwe dla środowiska i waszego zdrowia. 

Jak się okazuje, istotny jest także rodzaj przyrządzanego na grillu jedzenia: najgorsze wyniki osiągały testy przy udziale mięsa wieprzowego i kiełbas, które uwalniały znaczącą ilość zanieczyszczeń powietrza podczas grillowania. 

Zakaz grillowania w Warszawie

Oświadczenie o zakazie grillowania zostało wydane 26 kwietnia 2021 przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Dotyczy ono dzielnic Wawer, Wesoła, Ochota, Włochy, Wola, Mokotów i Ursus, gdzie istnieje ryzyko podniesienia się dopuszczalnego poziomu stężenia benzoapirenu w powietrzu. Jest to rakotwórczy związek chemiczny.

Zobacz także:

Zakaz ten dotyczy nie tylko grillowania, ale także rozpalania ognisk i spalania biomasy drzewnej (kominków, pieców podpalanych drewnem, a także pieców ozdobnych). Wyjątkiem jest tu jedynie sytuacja, w której powyższe metody są jedynymi źródłami ciepła w miejscu zamieszkania. Ponadto, ratusz zakazuje także stosowania… dmuchaw do liści w powyższych dzielnicach.

Co grozi za rozpalenie grilla w Warszawie?

Osobom niestosującym się do powyższych poleceń grożą mandaty przepisywane przez policję lub Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. W tym celu ma być zwiększona liczba patroli staży miejskiej – zwłaszcza podczas weekendu majówkowego, który regularnie jest okazją do urządzania ognisk oraz grillowania. 

Czytaj też: